Indy Freedom company

ธีรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประชุมครั้งที่ 1

วาระการประชุม

ครั้งที่ 1/2548

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548

ณ คณะครุศาสตร์ ห้อง 1135

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

  • การตั้งชื่อบริษัท
  • การวางแผนจัดตั้งบริษัท
  • การจัดทำแผนโครงสร้างการบริหารบริษัท

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  • การตั้งชื่อบริษัท
  • การวางแผนจัดตั้งบริษัท
  • พร้อมทั้งชี้แจงตำแหน่ง หน้าที่
  • ร่วมกันกำหนดขั้นตอน วิธีการในการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 อื่นๆ

ธีรภัทร   สุดาทิศ    

(น.ส.ธีรภัทร   สุดาทิศ)

(ประธานบริษัท)    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Theerapat Sudatidความเห็น (0)