GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

Indy Freedom company

การประชุมครั้งที่ 1

วาระการประชุม

ครั้งที่ 1/2548

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548

ณ คณะครุศาสตร์ ห้อง 1135

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

 • การตั้งชื่อบริษัท
 • การวางแผนจัดตั้งบริษัท
 • การจัดทำแผนโครงสร้างการบริหารบริษัท

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 • การตั้งชื่อบริษัท
 • การวางแผนจัดตั้งบริษัท
 • พร้อมทั้งชี้แจงตำแหน่ง หน้าที่
 • ร่วมกันกำหนดขั้นตอน วิธีการในการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 อื่นๆ

ธีรภัทร   สุดาทิศ    

(น.ส.ธีรภัทร   สุดาทิศ)

(ประธานบริษัท)    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 6878
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)