นอกจากเกมสมองผมยังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เช่นเกม ยูริ เคาเตอร์ ฮาฟไล้ เกมคอมพิวเตอร์นั้นส่วนใหญ่ที่ผมชอบมากคือเกมสร้างเมือง เช่น โพเซดอน เกมนี้เกี่ยวกับการสร้างเมืองกรีก เกมนี้สามารถนำทหารไปยึดเมืองของคนอื่นได้ และสร้างวิหารของเทพต่างๆสามารถซื้อของจากเมืองต่างๆได้ด้วย ถ้าหากเราเล่นคงจะคิด

ว่ามันสนุกมาก