รักแรกเร่มที่ดวงตา  เร้าปรารถนาที่ดวงใจ   ผูกพันที่สายใย  รักใคร่ที่กาลเวลา  รักคือเธอกันฉัน รวมกันเป็นหนึ่งคนึงหา  ปรับตัวปรับใจเข้ามา  รู้ค่ารู้ว่าเข้าใจ........(มีอีกยาวมากก)