ขวัญสงฆ์

ชื่อเรื่อง ขวัญสงฆ์

ผู้แต่ง ชมัยภร แสงกระจ่าง

จำนวนหน้า ๑๕๙ หน้า

ราคา ๑๔๐ บาท

เรื่องย่อ

ขวัญสงฆ์ เด็กกำพร้าผู้น่าสงสาร ถูกนำมาทิ้งไว้ที่หน้าวัด หลวงตามาเห็นเข้า จึงเก็บไปเลี้ยง โดยได้ฝากตาส่งกับยายหนูเลี้ยงไว้ก่อน เมื่อเติบโตพอรู้ความ จึงให้มาอยู่กุฏิกับหลวงตา และได้สร้างวีรกรรมต่าง ๆ มากมาย มักจะโดนหลวงตาทำโทษอยู่เสมอ เมื่อขวัญสงฆ์อายุเจ็ดปี หลวงตาก็ส่งเข้าโรงเรียน โดยมีครูสุดาเป็นครูประจำชั้น ครูสุดารักและเอ็นดูขวัญสงฆ์มาก จึงได้ขอขวัญสงฆ์ไปเลี้ยงเป็นลูก และดูแลเอาใจใส่ขวัญสงฆ์เป็นอย่างดี หลังจากนั้นไม่นาน ครูสุดาก็แต่งงานและมีลูก ขวัญสงฆ์รู้สึกน้อยใจ เพราะตนไม่ได้รับการเอาใจใส่เหมือนเดิมแล้ว จึงกลับไปอยู่วัดกับหลวงตา และขอบวชทดแทนคุณ กระทั่งหลวงตามรณภาพ พระขวัญสงฆ์ก็ได้เป็นเจ้าอาวาส ดูแล พัฒนาวัดต่อจากหลวงตา

แนวคิดที่ได้จากการอ่าน

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีของสังคมได้ เหมือนขวัญสงฆ์ที่แม้จะเป็นเด็กกำพร้า อาจจะทำผิด ซุกซนบ้างตามประสาเด็ก แต่เมื่อหลวงตาทำโทษและสั่งสอน เขาก็เชื่อฟังและปฏิบัติตาม จนประสบความสำเร็จในชีวิต มีคนเลื่อมใสศรัทธา เพราะวัตรปฏิบัติที่งดงามและความกตัญญูของขวัญสงฆ์ที่ไม่ลืมผู้มีพระคุณ

แสดงความคิดเห็น

ขวัญสงฆ์ เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่อ่านได้ทุกเพศทุกวัย จากชื่อเรื่องก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อตัวละครเอก เพราะในเนื้อเนื่องได้เล่าถึงชีวิตของขวัญสงฆ์ ตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กกำพร้า จนกระทั่งเป็นเจ้าอาวาส การตั้งชื่อตัวละครสอดคบ้องกับชื่อเรื่อง แสดงให้เห็นว่ส เกี่ยวข้องกับวัด เกี่ยวจ้องกับพระ การดำเนินเรื่อง เริ่มเล่าตั้งแต่หลวงตามาพบเด็กทารกบริเวณหน้าวัด จนขวัญสงฆ์เป็นเจ้าอาวาส เป็นการเล่าเรื่องแบบเป็นลำดับ ไม่วกวน ทั้งยังมีการสอดแทรกคุณธรรมคำสอนต่าง ๆ เช่น ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ การยอมรับในสิ่งที่ตนกระทำ สัจธรรมของชีวิต การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป กลวิธีของวรรณกรรมเรื่องนี้ แตกต่างจากเรื่องอื่น ๆ คือ วรรณกรรมเรื่องนี้ ผู้เขียนได้ประพันธ์เป็นร้อยกรองทั้งเรื่อง ทำให้เวลาอ่านมีจังหวะ น่าสนใจ และเป็นการปลูกฝังให้รักในท่วงทำนองการประพันธ์ร้อยกรองของไทยอีกด้วย

ประโยคที่ประทับใจ

(หน้า ๑๕๘) "เขาเป็นเด็กรู้คุณจึงได้ดี" เพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี เมื่อเรารู้คุณคน ก็จะทำให้คนอื่น ๆ รักเรา เอ็นดูเรา และอยากช่วยเหลือเราอีก และการรู้คุณคนจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยากชวนเธอมาอ่านหนังสือความเห็น (0)