Merry Christmas นะครับทุกๆ ท่าน ใกล้ถึงเทศกาลวันคริสมาสแล้วนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยเพราะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นมากในช่วงนี้ เอาหล่ะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าพอดีผมได้ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (ปริญญาโท ซึ่งถือว่าคณะสหเวชฯเปิดเป็นรุ่นแรก และก็ภาควิชาแรกนะครับ) ผมเลยนำมาให้ทุกท่านได้อ่านคุณสมบัติ รวมถึงโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่ศึกษานะครับ เผื่อว่าท่านใดสนใจจะศึกษาต่อในด้านนี้ หรือนำไปบอกต่อกับผู้ที่สนใจก็ได้นะครับ

่นพั