ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกลุ่มของเราได้รับมอบหมายให้จัดทำเกมอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะให้เล่นในวันงานแข่งขันทักษะ ที่บริษัทของเราได้จัดขึ้น  ซึ่งเกมก็ไม่ได้หวังเพียงเพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเกมนั้นจะต้องทำให้คนที่เล่นเกมแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับงานได้จริงและจะช่วยลดปัญหาการผลิตงานที่ผิดพลาดลงได้

        และที่สำคัญผลพลอยได้สำหรับงานนี้คือหากมีการผลิตงานที่ถูกต้องมากขึ้นการทำงานของหน่วยงานของเราก็จะลดลงเนื่องจากหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานที่คอยตรวจสอบงาน

        และวันพรุ่งนี้ก็จะวันที่เราจะได้นำเกมที่เราคิดกันไว้ออกไปให้เพื่อนๆในบริษัทได้เล่นกันหวังว่าเกมเราคงจะไม่กร่อยนะ....

        สิ่งที่เราได้จากการตระเตรียมงานก็คือทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น การทำงานเป็นทีม การได้แสดงความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น  สิ่งต่างๆเรานี้เราว่ามันมีประโยชน์กับตัวเราเองมากกว่าสิ่งอื่นเสียอีก