ฝึกงาน อบต.ห้วยขวาง วันที่ 11 ก.ย. 2563

วันนี้ได้มาอบรบเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับชุมชนชาวบ้านครับ มีความรู้เพิ่มมากขึ้นครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวางความเห็น (0)