Contact

สิริน 35

  วันนี้วันพุธ  

                               วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  08.00 น. วันนี้อยู่ที่ฝ่ายการภาพพี่ให้ดูรูปแล้วนำมาเทียบกับฟิล์ม ซึ่งเราจะต้องทำเครื่องหมายไว้สำหรับรูปที่เราไม่เอาโดยใช้ดินสอสีขาวทำเครื่องหมายเพื่อนำไปให้ร้านล้างรูปนำรูปที่ต้องการไปอัดอีกทีหนึ่ง

                                 หลังจากนั้นก็มาใบงานต้องการรูปที่เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าหรือรูปวันงานที่มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับโครงการการประหยัดไฟฟ้า  วิธีการหารูปก็คือ

1.เปิด Folder รูปที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับรูปที่ต้องการหา ในกรณีนี้จึงเปิด Folder งานโครงการ กฟผ. ร่วมใจประหยัดไฟเพื่อชาติ

2.ดูภาพและเลือกภาพที่คิดว่ามีรายละเอียดของภาพบอกถึงการรณรงค์ให้ประหยัดไฟ เช่น  ป้ายโครงการ

3.จากนั้นนำให้พี่ดูอีกทีและจัดการไลด์รูปนั้นๆ ใส่แผ่น จัดส่งให้เจ้าของงาน

                                                                       20/12/49

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 68434, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #สิริน

Recent Posts 

Comments (0)