ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่49 (21 กันยายน 2563 )

งานที่ได้รับผิดชอบ อำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้าน\ตอบคำถามและความต้องการของชาวบ้าน ถ่ายเอกสาร เดินเอกสาร ทำบิลค่น้ำ\ค่าขยะมูลฝอย และเขียนรายชื่อคนที่เสียภาษีที่ดิน\ภาษีโรงเรือน และพิมพ์เอกสารทำเงินเดือน  และเรียงเอกสารแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าแฟ้มส \ส่งจดหมายตามผู้มาเสียภาษี

วัตถุประสงค์

       1) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำบัญชี

       2).เพื่อศึกษาข้อมูลการทำภาษีที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้าง

       3) เพื่อศึกษาการทำบิลค่าน้ำและค่าขยะมูลฝอยของแต่ละหมู่บ้าน

      4) เพื่อศึกษาการทำงบประมานโครงงานขององค์กร

      5) เพื่อศึกษาการเบิลพัสดุของใช่วิธีการเบิกเงินไปใช้เรื่องอื่นๆ
บุคลากรที่มอบหมายงาน

    1). พี่เก่ง ( ตำแหน่งกองพัสดุ)

     2) พี่บี. (ผู้ช่วยของการทำงบประมาณ)

    3) พี่ครีม ( แผนกการทำเงินเดือน)

    4 ) พี่พัช (หัวหน้าเก็บเงินภาษีชำนาญการ)     

    5) พี่หน่อย ( ทำเรื่องภาษี)
    6) พี่ป๊อป  (เอกสารภาษี)

            สวัสดีค่ะ วันนี้ก็ออกจากหอ8โมงเช้า  ถึงอบต. เวลา8.25นาที พอถึงก็สวัสดีพี่ๆแล้วนั่งทำงานเรียงเอกสาร ถ่ายเอกสาร และเดินเอกสาร คิดเงิน เวลา 11 .30 น. พักกินข้าววันนี้พี่ๆใจดีมากเลี้ยงส้มตำ ไก่ย่าง พอทานเสร็จก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมให้ทำใบเสร็จเงินภาษีให้ลูกหนี้ ผู้ที่ค้างเงินภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน จากนั้นก็ได้ฉีกบิลค่าน้ำ ค่าขยะ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและก็ถึงเวลากลับบ้าน

.   
       1) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำบัญชี

       2).ได้ศึกษาข้อมูลการทำภาษีที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้าง

       3) ได้ศึกษาการทำบิลค่าน้ำและค่าขยะมูลฝอยของแต่ละหมู่บ้าน

      4) ได้ศึกษาการทำงบประมานโครงงานขององค์กร 

      5) ได้ฝึกการทำเงินเดือนใหัพนักงานแต่ละคน  

     6) ได้ความรู้เรื่องภาษีตัวใหม่      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)