2020-10-17 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Inconceivable & unthinkable

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-17

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Inconceivable & unthinkable  

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Inconceivable = ‘in-kuhn-SEE-vuh-buhl’

ออกเสียง unthinkable = ‘uhn-THING-kuh-buhl’

Dictionary of Problem Words and Expression

Inconceivable - unthinkable

Inconceivable means “incredible,”

Or “incapable of being explained,”

Or “incapable of being conceived or visualized in one’s mind”:

“It is Inconceivable that he would have done this to me.”

“It is Inconceivable that water should not be wet.”

Unthinkable refers to something that cannot be made an object of serious thought, but the word is more often applied to matters that are improbable or difficult to accept:

“It is unthinkable that he would have left me no money for food.”

“No matter what the minister says, I consider eternity to be an unthinkable subject.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)