2020-10-17 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – incidentally & incidently

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-17

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I –  incidentally & incidently

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง incidentally = ‘in-si-DEN-tl-lee’ or ‘in-si-DENT-lee’

ออกเสียง incidently = (not an English word?)

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

incidence

the rate or range of occurrence or influence of something:

There is a high incidence of lung cancer in people who smoke.

Not to be confused with:

incidents – individual events; a distinct bit of action; occurrences:

There were several disturbing incidents during the peace march.

Dictionary of Problem Words and Expression

incidentally & incidently

Although incidentally has a primary meaning ofhappening in connection with something else,

it is more often used to mean “apart from the main point” and “by the way”:

“Incidentally, I forgot this minor matter.”

“Whether you come or stay is incidentally unimportant.”

Although incidentally was once in good use,

it no longer appears in the language and is considered an illiteracy.

Incidentally should be spelled and pronounced with five syllables.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)