2020-10-17 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – in connection with & in this connection

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-17

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – in connection with & in this connection

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary of Problem Words and Expression

in connection with - in this connection

The first of these phrases is a wordy, wasteful way of saying about or concerning. Substitute either of these shorter words for in connection with in a sentence

such as “The insurance adjuster and the driver had an argument in connection with the damage involved.”

In this connection is an all-purpose phrases that really has no purpose and can usually be omitted entirely.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)