การทำงานภาคสนาม

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานนี้ผมต้องจ่ายค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ผมจ่ายส่วนตัวครับ เพราะผมชอบพึงพาตัวเองให้มาก = อตฺตาหิ อตฺโน นาโถ

    งานวิจัยอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ งานวิจัยในห้องปฏิบัติการ กับการวิจัยภาคสนาม เมื่อวาน (9 พ.ย.) beeman ได้พานิสิต 2 คน คือ ธวัชชัย และสามารถ ไปออกภาคสนามเพื่อทำ Project เกี่ยวกับการผลิตผึ้งนางพญา ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการเตรียมน้ำตาลไปเพาะเลี้ยงผึ้งนางพญา 2 กระสอบ (ให้คุณรุ่งโรจน์) และนำหีบเลี้ยงผึ้งขนาด 6 คอน ไปเอาผึ้งกลับมา 4 รังเพื่อใช้สำหรับทำ Project และใช้ศึกษาในวิชาการเลี้ยงผึ้ง  นอกจากนั้นก็ขอผึ้งนางพญาเขามาแยกรังอีก 4 ตัว งานนี้ผมต้องจ่ายค่าน้ำมัน 500 บาท ค่าอาหาร 150 บาท ผมจ่ายส่วนตัวครับ เพราะผมชอบพึงพาตัวเองให้มาก พึ่งราชการหรือคนอื่นให้น้อย

    นิสิต 2 คน ผมฝากไว้ที่บ้านประธานกลุ่มฯ ผู้เลี้ยงผึ้งเพื่อให้ฝึกภาคปฏิบัติ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผึ้งนางพญาครับ (ให้ออกค่าอาหารเอง) ออกเดินทาง 7.30 น. กลับมาถึงที่พัก 19.30 น. ใช้เวลาทำงานวันนี้ 12 ชั่วโมง ตอนเช้าวันที่ 10 พ.ย. ต้องจัดการเกี่ยวกับผึ้งแต่เช้า มีขนรังผึ้งไปไว้ตามจุดต่าง ๆ 4 รัง และต้องแยกผึ้งใส่กล่องเล็ก (Nucleus) อีก 4 รัง (สำหรับผึ้งนางพญาใหม่ 4 ตัว) นี่คือภาระกิจที่ต้องทำเอง (ตลอด 18 ปี) จะรอให้คนช่วย เขาก็มีการล้นมือกันครับ

"อตฺตาหิ อตฺโน นาโถ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)