ผู้สูงอายุต้องการแรงใจ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เช่นการให้ความสำคัญจากลูกหลาน หรือจากผู้สูงอายุด้วยกันเอง

     เมื่อวาน (9 พ.ย.2548) ช่วงบ่าย ผมได้ไปสังเกตการประชุมของชมรมผูสูงอายุ รพ.ปากพะยูน ก็ได้ได้พบคำสำคัญที่ผู้สูงอายุท่านหนึ่งได้เสนอไว้ คือ "ผู้สูงอายุต้องการแรงใจ" เช่นการให้ความสำคัญจากลูกหลาน หรือจากผู้สูงอายุด้วยกันเอง แต่ที่ประชุมไม่ได้นำไปสานต่อให้เป็นประเด็น จนคำสำคัญ คำนี้ผ่านพ้นไป

     หลังการประชุมผมได้พบกับแกนนำ 2 ท่าน (ท่านหนึ่งเป็นคนที่นำเสนอขึ้นเอง) รวมทั้งพยาบาลผู้รับผิดชอบอีก 2 ท่าน ก็ได้นำประเด็นนี้มาพูดคุยกันต่อ ท่านชอบใจมากที่ผมแอบตกประเด็นไว้ให้ และได้นำเสนอท่านว่าอยากจะให้ทำอย่างไร ก็ได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนนัก แต่อยากให้เขาเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่า เพราะคิดว่าตัวเองยังมีคุณค่าอยู่แม้จะเข้าช่วงวัยเจ็ดสิบกว่าแล้ว

     ผมได้นำเสนอว่าผมเคยเล่าเรื่องว่าด้วยลีลาวดี ไปจนถึงผักตบชวา และกลับมาที่สถานีรถ... ไว้ ตอนไปถามพ่อเพื่อให้เล่าให้ฟังใหม่ ดูท่านดีใจและมีความสุขมากในขณะเล่าเรื่อง ถ้าท่านจะให้สมาชิกชมรมฯ ได้ช่วยกันเล่าเรื่องประเภทนี้ จะดีไหม หรือเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ในตอนท้าย ท่านบอกว่ารู้สึกดีมากที่จะมีคนรุ่นใหม่สนใจ ติดที่จะเล่าและนำเสนอออกไปอย่างไร ผมรับไว้กะว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้ ขอให้ท่านเริ่มพูดคุยสอบถามสมาชิกกันดูอีกทีถึงประเด็นที่จะเล่าเรื่อง แล้วนัดหมายกับผมไว้ในเร็ว ๆ นี้ให้เข้าไปอีกครั้งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (4)

สุพัตรา สมบัติกำไร
IP: xxx.29.5.210
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับแรงใจท่ควรมอบให้ผ้สูงวัยของเรา  หวังเป็นอย่างย่งว่าคงได้มีโอกาสพาผ้สูงอายุของชุมชนนาชุมแสง จ.อุดรธานีไปแวะเย่ยมเยียนชมรมผ้สูงอายุรพ.ปากพะยูน เพ่อแลกเปล่ยนประสบการณ์และท่สำคัญเพ่อเป็นแรงใจแก่ผ้สูงวัยท่ต่างชมรมค่ะ

สุพัตรา สมบัติกำไร
IP: xxx.183.196.210
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับแรงใจท่ควรมอบให้ผ้สูงวัยของเรา  หวังเป็นอย่างย่งว่าคงได้มีโอกาสพาผ้สูงอายุของชุมชนนาชุมแสง จ.อุดรธานีไปแวะเย่ยมเยียนชมรมผ้สูงอายุรพ.ปากพะยูน เพ่อแลกเปล่ยนประสบการณ์และท่สำคัญเพ่อเป็นแรงใจแก่ผ้สูงวัยท่ต่างชมรมค่ะ

ลูกหมูอ้วน
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ชมรมผู้สูงอายุรพ.ปากพะยูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้สูงอายุของชุมชน นาชุมแสง จ.อุดรธานีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพื่อสร้างแรงใจแก่ผู้สูงวัยต่างชมรมด้วยค่ะ

ชายขอบ
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 

     นาน ๆ ทีครับ จะได้ยินว่ามีคนบอกว่าจะมาแวะเยี่ยม ก็อดชื่นใจแทนไม่ได้ วันที่ 26 พ.ย.2548 ผมมีนัดกับท่านอีก ก็จะเล่าให้ท่านฟัง คิดว่าแค่นี้ก็เป็นแรงใจได้อีกเหมือนกันครับ

     และก็จะคอยด้วยความปิติยินดีครับ