จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563

...ออนไซต์...ออนไลน์...ออนแอร์...ออนแฮนด์...

        ภาคเรียนที่ 1/2563  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19  กศน.อำเภอเสนา  จัดการเรียนรู้วิธีเรียน กศน.  แบบออนไซต์  ออนไลน์  ออนแอร์  และออนแฮนด์  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 18 กลุ่ม  เก็บภาพมาฝากดังนี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)