สิ่งเล็กเล็กในห้องสมุด "อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้” Free eBook by CEA

มาร่วมทำความรู้จักวัสดุจากผู้ประกอบการไทยในภาคใต้ ที่ทำให้เข้าใจในวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ  ผสมผสานกับภูมิปัญญาและทักษะฝีมือของคนในชุมชน ที่ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีเรื่องราว ควรค่าแก่การอนุรักษ์และบอกต่อ 
โดยสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด Free eBook by CEA "อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้” ได้ที่   https://forms.gle/UzhxmZd5CzSFTtao7 


เนื้อหาภายในเล่มจะทำให้เรา

รู้จัก... วัสดุ
เข้าใจ...  กระบวนการ
เข้าถึง...  ผู้ประกอบการ
จากทักษะภูมิปัญญาที่มี ผสานเรื่องราวในท้องถิ่น สู่วิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน

พบกับเรื่องราววัสดุและข้อมูลผู้ประกอบการทั้ง 7 หมวด ได้แก่

  1. ผ้าและสิ่งทอ
  2. ไม้
  3. วัสดุธรรมชาติ
  4. ยาง
  5. หนัง
  6. โลหะ
  7. เซรามิก

                     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. จัดทำหนังสือออนไลน์ “อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัสดุ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และข้อมูลติดต่อผู้ประกอบการ ตลอดจนเรื่องราว วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในภาคใต้ที่สามารถแปรรูปวัสดุให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเรียบเรียงจากรายงานโครงการสรรหาและรวบรวมวัสดุไทยจากภาคใต้ ประจำปีพ.ศ. 2561 ของสำนักงานฯ


แหล่งข้อมูล : https://web.tcdc.or.th/th/Publ...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งเล็กเล็กในห้องสมุดความเห็น (0)