ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่46 16/ก.ย./2563

สวัสดี คณาจารย์และเพื่อนๆสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านดิฉันนางสาวเพ็ญพิชชา สุขสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่9 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยวันนี้มารายงานความก้าวหน้าวันที่46กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯในวันพุธที่16กันยายน2563โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้เวลา08:00.ได้เดินทางออกจากบ้านไปองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยได้เข้าไปเซ็นชื่อและทักทายๆพี่ในเวลา08:30น.วันนี้ก็ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุจนเสร็จ1,500กว่าชื่อ ต่อมาน้านกก็ให้พิมพ์งานต่อของกองคลัง

12:00น.ก็ออกไปรับประทานอาหารกับเพื่อน

13:00น.ก็เข้ามาตัดป้ายทำให้ผู้สูงอายุถ่ายรูปวันรับปริญญา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณืวิชาชีพความเห็น (0)