วันที่ 46 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันที่ 16/09/63

วันที่ 46 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันที่ 16/09/63

วันนี้ตอนเช้าดิฉันก็ฝึกระเบียบวินัยให้น้องๆเหมือนเช่นเคย และวันนี้คุณครูประจำชั้นของน้องๆ

ลาไปหาหมอในช่วงเช้าดิฉันจึงต้องดูแลน้องๆ ให้น้องๆดื่มนม ให้น้องๆท่องพยัญชนะไทย - อังกฤษ 

นับเลขภาษาไทย - อังกฤษ สีต่างๆเป็นภาษาไทยและอังกฤษ จากนั้นก็ให้แบบฝึกหัดน้องๆทำ ลากเส้น

ระบายสี เสร็จทันเวลาพักกลางวันของน้องๆ ก็พาน้องๆเข้าแถวเว้นระยะห่างรับอาหาร และบอกให้น้องๆ

ทานให้หมดก่อนที่จะไปซื้ออย่างอื่นทาน พอหลังจากพักกลางวันแล้วก็ให้น้องๆไปเข้าห้องน้ำ แปรงฟัน

ก่อนที่จะนอนกลางวัน สักพักครูประจำชั้นของน้องๆก็มาแต่น้องบางคนก็ยังไม่หลับเลยค่ะ จนเวลาผ่านไป

สักพักก็เริ่มนอนกัน  แต่ก็ยังคงเหลือคนที่ไม่ยอมนอน และดิฉันได้ไปดูแลน้องๆอนุบาล 2 แทน เนื่องจาก

ครูประจำชั้นของน้องๆต้องไปทำธุระที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดิฉันก็รอเวลาสักพักจึงค่อยปลุกน้องๆตื่น

 และให้น้องๆไปเข้าห้องน้ำ ล้างหน้า ทาแป้งก่อนจะกลับบ้าน รอผู้ปกครองมารับกลับจนถึงเวลา

บ่าย 3 ครึ่งก็ได้มาดูแลน้องๆ อ.2 ต่อเนื่องจากน้องๆเรียนพิเศษ   


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนปี 60ความเห็น (0)