2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E –Enrage - incense- enroll

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2020-09-16 181002-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด E –Enrage - incense- enrollการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com:ออกเสียง “ENRAGE” = “en-REYJ”ออกเสียง นาม “INCENSE” = “in-sens” (สารให้กลิ่นหอมเมื่อเผา)ออกเสียง กริยา - “inSENS”Dictionary.comSYNONYM STUDY FOR ENRAGEEnrage, incense, infuriate imply stirring to violent anger. To enrage or to infuriate is to provoke wrath: They enrage ( infuriate ) him by their deliberate and continual injustice. To incense is to inflame with indignation or anger: to incense a person by making insulting remarks.

Dictionary of Problem Words and Expressions:ทั้ง “enrage” และ “incense” เหมือนกันที่หมายถึง“to anger”“to put in a rage”“to infuriate” และ“to cause to be angry” เช่น“A woman is enraged when she is provoked to violent anger.”“Susan was incensed by the rude remark of her companion.”แต่ “incensed” มีลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ก. เสนอแนะ “greater dignity” และ “self-restraint” มากกว่า “enrage”ข. แสดง นัยของ “greater degree” ของการยั่วยุ (provocation) มากกว่า “enrage”ค. ใช้เพื่อ อ้างถึง บางคน “ที่เรารู้สึกเห็นใจ ต่อความโกรธ ของเขา”

The A-Z of Correct English Common Errors in English:ให้รายละเอียด การสะกด “enrol” และ “enroll”ว่า “enrol” เป็นการสะกดแบบ British Englishและ “enroll” เป็นการสะกดแบบ US English

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)