ปลูกไม้ผล..ลดภาษี

เปลี่ยนที่รกร้างเป็นที่ดินเกษตรช่วยลดภาษี

ปีนี้รัฐบาลลดภาษีให้เรา ที่มีที่ดินในเมือง 

 • โดยตอนแรกได้รับเอกสารจากเทศบาลแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ลำดับ อ.1826 ให้ไปยื่นคำร้อง โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาโฉนดที่ดิน เพื่อไปยื่นเทศบาล ภาษีที่ต้องจ่าย ปี 2563 ราคา 4,500 บาท แต่ได้ลดภาษี 4,050 บาท สรุปได้ลดและจ่ายในปีนี้ 148.13 บาท โดยให้โอนเงินพอดีเป๊ะ

จากการสอบถามพนักงานเทศบาลว่า ทำอย่างไรจึงจะได้ลดภาษี 

พนักงานแจ้งว่า..กำหนดให้ผู้เสียภาษี ที่อ้างว่าทำประโยชน์ในการเกษตรเสียภาษีภาษีอัตรา 0.01% ต่อปี โดยสามปีแรกจะได้รับการยกเว้น จะต้องปลูกต้นไม้ตามบัญชีแนบท้ายของกฏหมาย จึงจะได้ลดภาษี เราต้องไปยื่นคำร้องขอแก้ไขลักษณะการทำประโยชน์ เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ที่ห้องเสียภาษีเทศบาลนครขอนแก่น 

 • โดยต้องทำการเกษตรจริง การปลูกไม้ผลให้ดูตามหลักการของการปลูกไม้ผลตามจำนวนที่กำหนด เช่าหากปลูกกล้วยน้ำหว้า หรือ กล้วยหอม หรือ กล้วยไข่  200 ต้นต่อไร่  มะนาว 50 ต้นต่อไร่ มะละกอ ยกร่อง 100 ต้น ต่อไร่ มะม่วง 20 ต้น ต่อไร่ หากปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 15 ต้นต่อไร่ เป็นต้น   ลักษณะการปลูกเป็นแถวเต็มพื้นที่ ถ่ายภาพมาแนบประกอบ 
 • พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง 
 • สำเนาโฉนดที่ดิน

สำหรับปีน้เราปลูกกล้วย มะละกอและอื่นๆ มี 37 ต้น ปลูกเพิ่มวันที่ 25 สิงหาคม กล้วย 2 น้อยหน่าสองต้น สะตอ 1 ต้น ชะมวง 1 ต้น สะเดา 1 ละมุดกระสวยมาเลย์ 1 รวม 45 ต้น 

ต้นแค 2 ต้น 

ขนุน 1 ต้น 

ปลูกกล้วย  20 ต้น

มะนาว 1 ต้น

มะละกอ ต้นโตแล้ว 2 ต้น และต้นเล็กๆอีก รวมเป็น 10 ต้น


Note

ปลูกไม้ยืนต้น-ไม้ผล 15 ต้น/ไร่

สำหรับเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรฯใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเกษตรกร การทำการเกษตร ได้แก่ 

 • การทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป 
 • การปลูกผัก หรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเห็ด ปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน เนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป 
 • ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า ปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป 
 • การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้น 15 ต้นขึ้นไป 
 • https://www.prachachat.net/finance/news-406152


  เปลี่ยนที่รกร้างเป็นที่ดินเกษตรช่วยลดภาษี

 • แต่การไปปลูกต้นกล้วย 2-3 ต้นบนที่ดินแบบนั้นคงไม่ได้ เพราะหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ที่เพิ่งประกาศออกมา กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าปลูกต้นอะไร ต้องมีจำนวนกี่ต้นต่อเนื้อที่ 1 ไร่ (และต้องปลูกกระจายทั่วทั้งบริเวณ) ถึงจะถือว่า เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
 • ปลูกต้นไม้กี่ต้นถึงจะเป็นที่ดินเกษตรกรรมมาดูกันต่อว่า แล้วปลูกต้นอะไร ต้องจำนวนกี่ต้นต่อไร่ ถึงจะเป็นการใช้ที่ดินในการประกอบเกษตรกรรม โดยจะขอยกตัวอย่างจากต้นไม้ที่หาปลูกง่ายๆ หรือใช้จำนวนต้นต่อไร่น้อยๆ จะได้ไม่ดูยากเกินไปสำหรับการจะเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้างเป็นที่ดินเกษตรกรรม
 • ถ้าเป็นกล้วย ไม่ว่าจะกล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า ต้อง 200 ต้น/ไร่
  มะม่วง มะพร้าว เงาะ 20 ต้น/ไร่
  มะละกอ ปลูกแบบยกร่อง 100 ต้น/ไร่ ปลูกแบบไม่ยกร่อง 175 ต้น/ไร่
  มะนาว ต้อง 50 ต้น/ไร่
  ฝรั่ง ปลูก 45 ต้น/ไร่
  ผลไม้ตระกูลส้มต่างๆ ได้แก่ ส้มโอ ส้มโอเกลี้ยง ส้มตรา ส้มเขียวหวาน ส้มจุก ต้องปลูก 45 ต้น/ไร่
  ขนุน ต้องปลูก 25 ต้น/ไร่
  แพสชั่นฟรุ๊ต 400 ต้น/ไร่
  หน่อไม้ไผ่ตง 25 ต้น/ไร่
  ลางสาด ลองกอง 45 ต้น/ไร่
  ยางพารา 80 ต้น/ไร่
  ลิ้นจี่ ลำไย 20 ต้น/ไร่
  มังคุด 16 ต้น/ไร
  พุทรา 80 ต้น/ไร่

 • https://thaipropertymentor.com/archives/8721

  แม้ปีนี้จะยังเตรียมการไม่ทัน แต่ก็ยังได้ส่วนลดภาษีสูงถึง 90% ส่วนใครที่ต้องการจะแปลงสภาพที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ดินเกษตรกรรม เพื่อลดการจ่ายภาษีในปี 2564 ก็ยังมีเวลาอีก 5-6 เดือนค่ะ

แก้ว..25-08-2563

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ชีวิต@ แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช  ความเห็น (1)

  กล้วยน้ำหว้า