ครูผู้เป็นนักเรียน

ในการซ้อม online PLC เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓    ที่มูลนิธิสยามกัมมาจลจัด    และทีมงานจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนานำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน    ครูน้ำ สุชาดา เหล่าหุ่ง เล่าเรื่องที่ตนจัดการเรียนรู้ “หน่วย make เส้น”    เป้าหมายให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระดับลึก    ตามเรื่องเล่า (

โปรดสังเกตว่า ครูน้ำ มีวิญญาณของ “ครูผู้เป็นนักเรียน” ทั้งเรียนจากพฤติกรรมของศิษย์  และจากวง PLC     

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ก.ค. ๖๓

Kru suchada from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)