ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

เช้ากระผมได้เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ถึงเวลา 8.28 ได้เข้ารายงานตัวกับหัวหน้าหน่วยฝึก

ได้เข้าไปเก็บข้อมูลต่อจากเมื่อวานเพื่อนำไปกรอกข้อมูลต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)