ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

เช้ากระผมได้เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ถึงเวลา 8.28 ได้เข้ารายงานตัวกับหัวหน้าหน่วยฝึก

ได้ลงพื้อที่ดูงานผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสังคน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)