ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่ 29 กรกฎาคม 2663

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

เช้ากระผมได้เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ถึงเวลา 8.28 ได้เข้ารายงานตัวกับหัวหน้าหน่วยฝึก

ได้ศึกษาข้อมูลองค์กรแล้วได้สรุปเพื่อนำเสนออาจารย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)