ชีวิตที่พอเพียง 3750. ชีวิตเร้นลับของต้นไม้


หนังสือแปล ชีวิตเร้นลับของต้นไม้   จัดพิมพ์โดยมูลนิธิโกมลคีมทอง    เป็นหนังสือที่ผมอ่านฉบับภาษาอังกฤษ แล้วติดใจมาก    จึงเขียนตีความลง บล็อก ชุด ความหมายของไม้ยืนต้น และนำไปเล่าในสภาสถาบันอาศรมศิลป์    คุณหมอประพจน์ เภตรากาศ เป็นกรรมการสภาท่านหนึ่ง    จึงไปยุให้มูลนิธิโกมลคีมทองจัดแปลออกสู่สังคมไทย    ผมได้รับมาเล่มหนึ่ง    ค่อยๆ อ่านทีละบท    ใช้เป็นหนังสืออ่านก่อนนอนได้ดีมาก   

 แม้จะได้อ่านฉบับภาษาอังกฤษหลายรอบ  เพื่อจับความมาเขียน บล็อก    แต่เมื่อได้อ่านฉบับแปลแบบอ่านสบายๆ ก่อนนอน  ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง    ขอแนะนำครับ    อ่านแล้วจะเกิดความรักธรรมชาติขึ้นมาก    ที่สำคัญ จะมองต้นไม้ด้วยสายตาและความเข้าใจที่เปลี่ยนไป

วิจารณ์ พานิช

๑๘ มิ.ย. ๖๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)