๘๓๙. นิพพาน

นิพพาน

เป็นคำที่ชอบ...และหวังว่าสักวันหนึ่งคงไปถึง จะอีกกี่ภพ ชาติ ก็ตั้งใจที่จะไปให้ถึง...เคยฟังแต่ทางพระ ตั้งแต่มหาวิทยาลัยปิด...บังเอิญไปเปิดใน Youtube พบของอาจารย์ภัคร...ลูกชายแม่บุษ เลยนำมาเปิดฟัง...ทำให้แม่บุษเห็นว่า นี่คือ ทางของนาย ขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกชายของแม่...สิ่งที่แม่หวัง "นิพพาน" แต่สิ่งที่จะไปถึง นั่นคือ การเตรียมเสบียง (การกระทำดี) ตามรายทางที่จะไปถึงได้ โดยเฉพาะ "จิต" ของตัวเราเอง...สักวันหนึ่ง แม่บุษคงเดินทางไปถึงเช่นกัน...ซึ่งทุกคนสามารถไปถึงได้ ถ้าเรานับถือศาสนาพุทธ

*********************************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาในบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BtVlUCYLOuA

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)