ฝึกงานวันที่16

เช้านี้ไปที่วัด มีการอบรมกลุ่มสตรีของทุกหมู่ของตาก้อง จำนวน 34 คน มีการลงทะเบียนแจกกระเป๋าพร้อมคู่มือ ช่วงเช้าจะเป็นวิทยากรโดยคุณหมอ จากอนามัย มาให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโควิด 19 มีการแจกของว่างเป็นขนมปัง น้ำ น้ำมะพร้าว  พอคุณหมอบรรยายจบก็มีการบรรยายเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดของพืช ผัก โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการลองปลูกเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ได้ทานผักปลอดสารพิษและมีการแจกเมล็ดพันธุ์ผักเอาไว้ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย พอหมดเวลามีการแจกอาหารกลางวันเป็นไก่ทอดกระเทียม กับแกงส้มชะอมกุ้ง และน้ำส้ม พอช่วงบ่ายก็กลับมาเทศบาลมาทำงานพิมพ์งาน เกี่ยวกับคำสั่งเทศบาลหลายเรื่อง พอถึงเวลา 16.30 ได้เวลาเลิกงาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)