นึกอยากเขียนก็เขียน ไม่นึกอยากเขียนก็ยังจะเขียน เขียนไม่ได้เรื่องก็ยังจะเขียน สรุปแล้วยังไงยังไง ก็จะเขียน ทั้งที่มีสาระหรือว่า ไม่มีสาระ