สิงห์โตคำราม

 ทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน สมาชิกชาวไลออนส์ มารวมพลังสร้างเสริม นำส่วนเกิน สร้างสรรค์สังคม

ภาพ การประชุมสโมสรไลออนส์ขอนแก่น ประจำเดือนนำทีมโดย นายกสโมสร ไลออนส์ นเรศ วโรภาสตระกูล คนนั่งหัวโต๊ะ ครับ JJ เป็นเลขาธิการ โดดบ่อยครับ ท่านนายกทำงานหนัก เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมที่ด้อยโอกาสครับ

JJ