วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

เทคนิคบริการที่ดี ครั้งที่ 2


เทคนิคบริการที่ดี 

      ผลการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริการที่ดี ซึ่งได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นเวลา 5 เดือน ของแต่ละงาน 

  1. งานทรัพย์กรบุคคล ลักษณะงานต้องประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย  เทคนิคการบริการที่ดีที่นำไปใช้ (1) ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของคนอื่นได้ แต่เราต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเรา  (2) จิตสาธารณะ โดยเนื้องานของเราเป็นจิตสาธารณอยู่แล้วเพราะต้องให้ความร่วมมือกับงานอื่น ๆ ตลอด (3) การสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยงานทรัพย์กรบุคคลเป็นหน่วยงานหลักในการออกเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ทำคุณงามความดีให้กับวิทยาลัย จึงคิดว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจ
  2. งานการเงินและบัญชี เงินถือเป็นปัจจัยหลักของการทำงาน เทคนิคการบริการที่ดีที่นำไปใช้ การทำงานเน้นการตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้อง หากมีความผิดพลาดก็จะแก้ไขให้เรียบร้อย ปรัชญาในการทำงาน "รวดเร็ว ทันใจ และถูกต้อง" เวลาให้บริการเน้นบริการด้วยใจและรอยยิ้มเสมอ ความสุขของการทำงาน ถ้าทุกคนมีความสุขในการทำงาน งานก็จะสำเร็จ
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานยุทธศาสตร์ เทคนิคการบริการที่ดีที่นำไปใช้ คติประจำใจ (1) ไม่นำอารมณ์ของผู้ผู้เกี่ยวข้องมาทำให้การทำงานเสียหาย เป้าหมายของการทำงาน คือ งานต้องเสร็จและสำเร็จ เพื่อร่วมงานที่ดีช่วยสนับสนุนให้การทำงานสำเร็จ (2) การมีจิตอาสา หากแผนกอื่นมีงานเร่งด่วนก็ยินดีความช่วยเหลือ (3) สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้า จะมีการเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อนหลัง และพยายามทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละวัน 
  4. งานห้องสมุด จดแข็ง คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน เทคนิคการบริการที่ดีที่นำไปใช้ เทคนิคการทำงาน ได้แก่ (1) ไม่ตอบโต้อารมณ์หรือคำพูดที่ไม่ดี (2) สร้างสุขในที่ทำงาน เน้นการช่วยเหลือกันในการทำงาน ให้งานสำเร็จลุล่วง (3) มีทักษะการประสานงานเจ้าหน้าที่มีความสามารถในการประสานงาน ทำให้ได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
  5. งานวิชาการ  งานส่วนใหญ่คือการติดต่อประสานงานกับบุคคลคนภายนอก และผู้ปกครองนักศึกษา เทคนิคการบริการที่ดีที่นำไปใช้    (1) การมองโลกในแง่บวก  ให้บริการโดยการพูดดี และบอกระยะเวลาทีชัดเจนว่าจะส่งงานให้เมื่อไร (2) เพื่อนร่วมงานที่ดี ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเรา (3) ความเข้าใจกันและกันของเพื่อนร่วมงาน แม้บ้างครั้งในการทำงาน อาจมีความขัดแย้งกันบ้าง แต่การที่เราพุดคุยกันตรง ๆ ไม่นินทาลับหลัง คิดและมองคนอื่นในแง่ดี ทำงานให้สำเร็จ เมื่อเราให้บริการที่ดี สุดท้ายผู้รับบริการจะชื่นชมเราเอง (4) การทำงานต้องมีความเข้าใจในงาน การพูดคุยด้วยภาษาที่ดี ไม่ใช้อารมณ์ มีจิตอาสายินดีให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  
  6. งานหอพัก เทคนิคการบริการที่ดีที่นำไปใช้ มีการทำงานเป็นทีม ปัญหา จำนวนคนน้อยลง ทำให้การทำงานเสร็จล่าช้า การแก้ไขปัญหา คือการแบ่งงานกัน และจัดการความเครียดในการทำงานโดยเปิดเพลงขณะที่ทำงาน เกิดความสนุกในการทำงาน จะทำให้งานเสร็จเร็ว 
  7. งานสนาม เทคนิคการบริการที่ดีที่นำไปใช้ (1) ทำงานเป็นทีม คติประจำใจ ปัญหามีไว้ให้แก้ ความสุขในการทำงาน มองงานคือความสุข  เพื่อร่วมงานที่ดีส่งผลให้มีความสุขในการทำงาน มีความผูกพันกับวิทยาลัย (2) มองว่าวิทยาลัยให้สิ่งดี ๆ กับเราเยอะมาก ทั้งงานและสวัสดิการ ทำให้ครอบครัวมีกินมีใช้ มองเพื่อนร่วมงานว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน 
  8. งานวิจัยและบริการวิชาการ ลักษณะงานเป็นการเปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ต้องมีสติในการทำงาน และต้องประสานงานกับคนอื่นตลอดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เทคนิคการบริการที่ดีที่นำไปใช้ เมื่อมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน เปิดใจนำมาพิจารณา หากเราเป็นแบบนั้นจริง ก็ปรับปรุงแก้ไข เพื่อนร่วมงานที่ดี หัวหน้างานที่ดี ทำให้มีความสุขในการทำงาน การเข้าใจซึ่งกันและกัน การแบ่งงานกัน พูดคุยให้เกิดความเข้าใจกัน   (1) มีจิตสาธารณะ ด้วยการอำนวยการสะดวกกับอาจารย์และนักศึกษา (2) การสร้างแรงบันดาลใจ เน้นการตั้งเป้าหมายและทำงานให้งานสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย
  9. งานแม่บ้าน เทคนิคการบริการที่ดีที่นำไปใช้ มีความสุขในการทำงาน ดีใจที่มีผู้มารับบริการ ยิ้มสู้กับงาน งานจะหนักจะเบาก็อดทน พูดน้อย ไม่เครียดกับงาน ทำงานไปเรื่อย ๆ คิดบวก 
หมายเลขบันทึก: 677668เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2020 14:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2020 16:43 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

มีประโในการพัฒนาวานต่อไป

สามารถพัฒนางานในอนาคตต่อไป

ได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตบริการอยู่ในใจตลอดเวลา ทำให้งานออกมาอย่างดี

การบริการที่ดีทำให้งานบรรลุเป้าหมาย

เป็นการบริการที่ดีซึ่งสามารถนำมาพัฒนาวิธีการและระบบการบริการของฝ่ายสนับสนุนได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท