คนดีวันละคน เดชา ศิริภัทร

คนดีวันละคน  เดชา ศิริภัทร

ผมเขียนถึงคุณเดชาในฐานะคนดีที่ผมยกย่อง ไว้ที่ (๑) บัดนี้ กัลยาณมิตรของคุณเดชาจะจัดงานฉลองอายุ ๗๒ ปีให้คุณเดชา   และขอให้ผมเขียนถึงท่าน   จึงนำข้อเขียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

เดชา ศิริภัทร : หลานมหาเศรษฐีผู้รักคนจน

วิจารณ์ พานิช

.................

 

คุณเดชาศิริภัทร เป็นหลานมหาเศรษฐีแห่งเมืองสุพรรณบุรี      แต่มีจิตวิญญาณผ่าเหล่าหันไปรักคนจน หรือรักมหาชน   แทนที่จะรักและบูชาความร่ำรวยส่วนตน  

ผมเข้าใจว่าชีวิตของคุณเดชาเดินตามพลังขับดันจากภายในตนเอง     ที่มีความเชื่อและศรัทธาในการมุ่งมั่นใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น    ไม่ได้เดินตามกระแสสังคมภายนอกตัวที่ยกย่องคนที่สร้างฐานะหรือความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง

ด้วยปฏิปทานี้คุณเดชากลับเป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่าปู่ของตน    แต่เป็นการร่ำรวยสินทรัพย์คนละอย่าง    คุณเดชาร่ำรวยมิตร และความยกย่องศรัทธาของมหาชน   

คุณเดชาดำรงชีวิตคล้ายพระ    คือกินน้อยใช้น้อย อยู่กับธรรมชาติ  และไม่สะสมทรัพย์สินเงินทอง     แต่มีพลังศรัทธาในการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นสูงอย่างประหลาด    โดยผมเคยได้ยินคุณเดชาเล่าบ่อยๆ ว่าตนได้รับคำสั่งจากแม่โพสพให้ช่วยเหลือชาวนา      ได้รับคำสั่งจากหลวงปู่ให้ช่วยเหลือคนทุกข์ยาก     และผมตีความว่า แม่โพสพ และหลวงปู่ คือจิตวิญญาณของคุณเดชาเอง     โดยคุณเดชาอาจตีความต่างจากผมก็ได้     แต่มีผลอันเดียวกันคือคุณเดชามีพลังในการทำงานเพื่อผู้อื่นอย่างประหลาด   

เมื่อสองสามปีก่อนคุณเดชาบอกผมว่ามีคนที่มีพลังจิตสูงบอกว่าคุณเดชากำลังจะได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าสูงยิ่งแก่สังคม    ต่อมาไม่นานก็มีข่าวตำรวจบุกค้นมูลนิธิข้าวขวัญจับการครอบครองกัญชา    ที่มูลนิธิข้าวขวัญผลิตน้ำมันกัญชาแจกฟรีสำหรับใช้เป็นยามาหลายปี    เกิดความสับสนในสังคม     จนในที่สุดเรื่องร้ายก็กลายเป็นดี    คือคุณเดชาได้รับการยอมรับว่าสามารถผลิตน้ำมันกัญชาที่มีคุณภาพ และเรียกผลิตภัณฑ์ว่า  น้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา ”     ได้รับอนุญาตให้ผลิตและแจกจ่าย    ทำประโยชน์แก่ผู้คนได้กว้างขวาง   

พลังที่เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้นี้คือพลังความดี ความบริสุทธิ์   ที่แม้ทำผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่เป็นการทำร้ายสังคม    แต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของสังคม     ตัวกฎหมายเสียอีกที่ควรเปลี่ยน

เท่ากับคุณเดชากล้าท้าทายกฎหมาย     เพื่อทำประโยชน์แก่มหาชน    กฎหมายเป็นสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย   เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันของผู้คน    หลักการเรื่องคุณความดี ความถูกต้องเป็นเรื่องถาวรหรืออกาลิโก    เพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันเกื้อกูลช่วยเหลือกันของผู้คน   ผมมีข้อสังเกตว่า คุณเดชายึดมั่นในคุณความดีบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเคารพกฏหมายหรือกติกาสังคมบางฉบับหรือบางเรื่อง    และนำมาพูดในทำนองขบขันอยู่บ่อยๆ                

เท่ากับคุณเดชาบูชาความดีบริสุทธิ์  คือการทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของมหาชน    โดยบอกว่าตนได้รับคำสั่งจากเทพให้ทำ     ผมอาจตีความ เทพ ต่างจากคุณเดชา      เพราะผมเชื่อว่า เทพ ดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกตัวคุณเดชา

มนุษย์เราทุกคนมีทั้งเทพและมารอยู่ในตน     คนที่มารเด่นชีวิตย่อมยากลำบาก    คนที่เทพเด่นย่อมมีชีวิตที่ดี     ชีวิตของคุณเดชาเป็นแบบอย่างได้

วิจารณ์ พานิช

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กรีนเลค รีสอร์ท  เชียงใหม่

................................


           

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

ทำดี ได้ดี ทำดี ผีคุ้ม ใช้ได้กับคุณเดชาเลยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ผมรู้จักคุณเดชาตั้งแต่สมัยที่คุณเดชายังทำงานอยู่ที่ขอนแก่น เรานั่งคุยกัน แลกเปลี่ยนกัน ช่วงที่คุณเดชาย้ายกลับบ้านเกิดที่สุพรรณ ตั้งมูลนิธิขึ้นมา ผมก็ยังมีโอกาสมาเยี่ยมบ่้าง ต้องยอมรับความตั้งใจ ทุ่มเทงานเพื่อคนยากคนจน เพื่อสังคม อย่างที่อาจารย์วิจารณ์ กล่าวว่า ฐานะคุณเดชาก็อยู่กินอย่างสบายแต่มาทุ่มเทให้กับสังคม หายากจริงๆคนแบบนี้ อีกอย่างที่ผมชื่นชมคุณเดชาคือ ทำมากกว่าพูด