บทกวี : เป็นผู้ดู

...

จากที่เคย เล่นแสดง และกำกับ

ต้องถอยกลับ เป็นผู้ดู รู้เหตุผล

ด้วยวัยล่วง เลยมาเป็น เกษียณตน

วัยหลุดพ้น โลกมายา นานาเกมส์

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)