บทกวี : ข่าวแว่วมา

...

ข่าวแว่วมา จะหนาว อีกแล้ว

น้องแก้ว จะอยู่เย็น เป็นไฉน

ดูแล คนข้าง ๆ บ้างดวงใจ

ห่วงใย ด้วยเมตตา อาทร

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)