<เล่าสู่กันฟัง>นักศึกษา กศน.ตำบลโนนข่า. รับเกียรติบัต่รผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( N-net ) ฯ

            22/11/2562. นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2562. กศน.อำเภอพล ณ หอประขุมอำเภอพล. นักศึกษา กศน.ตำบลโนนข่า. รับเกียรติบัต่รผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( N-net ) ระดับ ม.ปลาย นายเคียบ ศรีสุวอ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ระดับ ม.ปลาย นายสรายุทธ ปินะถา ครูทีมีการบริหารจัดการเรียนรู้และทักษะการสอนที่ดี ตามบทบาทหน้าที่ของครูส่งผลให้นักศึกษาได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด นายสายยนต์ บัวศรีภูมิ ครู ศรช.บ้านห้วยโจด ม.1. ค่ะ

http://khonkaen.nfe.go.th/t_no...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)