ดิจิตอลกับสงครามและความมั่นคง

เทคโนโลยีดิจิตอลเปลี่ยนโฉมของการสงครามและความมั่นคงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจากสงครามกดปุ่มสู่สงครามฝูงโดรน จากสงครามทางกายภาพสู่สงครามไซเบอร์และอินเตอร์เน็ต จากสงครามในโลกสู่สงครามอวกาศ

ดิจิตอลกับสงครามและความมั่นคง

โดย อนุช อาภาภิรม ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒    อ่านได้ที่(๑)

วิจารณ์ พานิช

๔ พ.ย. ๖๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)