การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาว ศิริลักษณ์ บู่สามสาย รหัสนักศึกษา594305075 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้เวลา 06.00 น. - 08:30 น. เดินทางจากบ้านยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เวลาประมาณ 08.30 น. - 11.30 น. รวบรวมข้อมูลโครงการปุ๋ยหมักผักตบชวาและได้รับมอบหมายคลีข้อมูลให้กับอ.บอล

เวลาประมาณ 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลาประมาณ 13.30 น. - 17.00 น. กลับเข้ามาทำงานของตนเองต่อและเก็บของย้ายออกจากศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ........................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/18/มิ.ย./2562)ความเห็น (0)