การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาว ศิริลักษณ์ บู่สามสาย รหัสนักศึกษา594305075 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ใน วันพฤหัสบดีที่ 17  ตุลาคม 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้   

       เช้าวันนี้เวลา 07.00 น. - 08:30 น.  เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

        เวลาประมาณ 09.00 น. - 11.30 น. ปรึกษากับเพื่อกลุ่มที่โดนนิเทศครั้งที่ 2 ไปแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง และก็เพิ่มเติมข้อมูลและติดต่ออาจารย์ ภรสรัญ แก่นทอง เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ

   เวลาประมาณ 12.00 น. - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฎครปฐม

       เวลาประมาณ 13.00 น. - 1700 น. นำโครงการไปให้อาจารย์ช่วยดู อาจารย์จึงสอนวิธีการประเมินผล เป็นร้อยละ และสอนโปรแกรม SPSS จนเวลา 16.30 น. เข้ากลับมายังศูนย์นั่งเรียบเรียงงาน และแยกย้ายกันกลับ

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ........................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/18/มิ.ย./2562)ความเห็น (0)