การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาว ศิริลักษณ์ บู่สามสาย รหัสนักศึกษา594305075 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันนี้ข้าพเจ้าได้มาช่วยงานที่ ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก " การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน " ซึ่งเป็นงานที่ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดขึ้น พี่ๆและอาจารย์ในสำนักงานให้มาช่วยงาน ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะจบฝึกงานไปแล้วก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็อยากจะมาช่วย งานที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้คือ ยืนต้อนรับแขกที่มาในงาน จัดอาหารเบค ล้างแก้วน้ำ และช่วยเก็บของ ภายในงาน การที่ข้าพเจ้าได้มาช่วยงานในวันนี้ข้าพเจ้าก็ได้ใบเกรียติบัตรอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/18/มิ.ย./2562)ความเห็น (0)