การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาว ศิริลักษณ์ บู่สามสาย รหัสนักศึกษา594305075 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562ดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 07.00 - 08.00 น.  ได้เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์การเรียนรู้

เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ไปคลองโยงไปขอบคุณผู้ใหญ่บ้านได้ไปเอาของที่เก็บไว้ที่ศูนย์

เวลาประมาณ 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลาประมาณ 13.30 น. - 17.00 น. กลับบ้านนั้งทำงานของโครงการปุ๋ยหมักผักตบชวาและใส่ภาพผนวก

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ........................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/18/มิ.ย./2562)ความเห็น (0)