เยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรีกและห่วงใยฯ มอบถุงผ้า ให้กับ รพ.ทหารผ่านศึก

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. เยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำถุงผ้าที่ได้ร่วมกันเพ้นท์ในค่ายสัมมนารุ่นที่ 9/2562 ที่ผ่านมา จำนวน 500 ถุง มามอบให้กับทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี นางวินานิติ ตะวัน ประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ นางสายพิณ พหลโยธิน ประธานฝ่ายหาทุน มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และตัวแทนเยาวชนคนเก่งฯ อีก 11 คนมีรายชื่อดังนี้

1.นางสาว ธนพร นิยมพานิช

2.นายสิทธิพล ขันทอง

3.นายศักดิ์ดา ยางลิ่ม

4.นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์

5.นางสาวพรรณนิภา จันทร์โม้

6.นายวัชรพงษ์ ต๊ะพรหม

7.นายณรงค์ชัย แสงอัคคี

8.นายศรีมงคล อุดมแก้ว

9.นางอัยลดา จำปาโอ้ก

10.นายชัยธวัช สุขรอด

11.นายอัครพันธ์​ ทวี​ศักดิ์​

กิจกรรมในครั้งนี้ทางผู้อำนวยการ รพ.ทหารผ่านศึก ได้มอบให้ นางสุดาวรรณ ขันธมิตร รองผู้อำนวยการทหารผ่านศึก ฝ่ายการพยาบาล ภญ.ธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม ภญ.ชุติมา บัตรเจริญ เภสัชกร ฝ่ายจัดซื้อ รพ.ทหารผ่านศึก เป็นตัวแทนมารับมอบถุงผ้าในครั้งนี้

นางวินานิติ ตะวัน ประธานโครงการฯ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่น้องๆเยาวชนคนเก่ง ได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมในการรณรงค์ลดโลกร้อน วันนี้คณะตัวแทนจึงได้เดินทางมามอบให้กับ รพ.ทหารผ่านศึก เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยที่มารับยาฯกับทาง รพ.

นายกฤตชัย พยอมแย้ม กรรมการ / ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เด็กๆทุกคนดีใจที่ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมในครั้งนี้ เราทุกคนตั้งใจทำความดีด้วยหัวใจกัน ทุกคนสนุกสนานกันมาก ที่ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)