บดินทร์3

ลาป่วย
เนื่องด้วยสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไปมา ทำให้ผมมีอาการคัดจมูก ตัวร้อนและมีไข้ ผมจึงโทรศัพท์มาขอล่าป่วยกับพี่ๆที่บริษัท เป็นเวลา1 วัน เพื่อนอนพักผ่อนที่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบดินทร์ความเห็น (0)