จากบันทึกเริ่มต้นของอาจารย์หมอสมบูรณ์ในเรื่อง ใจใส ใจสบาย  : Knowledge transfer บนฟ้า ทำให้ผมรู้จักช่อง ใจใส ใจสบาย เป็นครั้งแรก ว่าช่องนี้เป็นการเทศน์เล่าเรื่ององคุลีมาร  แล้วคุณแนน ก็เข้ามาเสริมต่อว่า ตอนที่เธอใช้บริการของการบินไทย เธอก็ได้ฟังเรื่องนี้เหมือนกัน ก็เลยเป็นที่สงสัยของผมและอีกหลายคนครับ ว่า สายการบินไทยอินเตอร์ ให้บริการเสียงเทศน์ลอยฟ้า เพียงแค่เรื่อง องคุลีมารเรื่องเดียวหรือเปล่า นั่นก็เลยเป็นจุดตั้งต้นที่มาของบันทึกนี้
     เป็นเรื่องแปลกครับ ถ้าจะบอกว่าผมฟังเทศน์ เพราะไม่ใช่วิสัยปกติที่เคยทำ แต่คราวนี้เป็นความตั้งใจครับ ที่อยากจะฟังเพื่อที่จะไขปริศนาที่สงสัย แล้วก็ได้ความดังนี้ครับ
     รายการเทศน์ที่เป็นเรื่อง องคุลีมารนั้น  เป็นการบรรยายธรรมของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วัดธรรมกายครับ เหมือนกับที่คุณแนนบอกว่าฟังคล้ายกับรายการ DMC ในที่นี้ก็คงไม่คล้ายแล้วล่ะครับ เรียกได้ว่าใช่เลยจะดีกว่า เป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง ขันติธรรม โดยท่านได้ยกตัวอย่างเรื่ององคุลีมารที่เป็นคนใฝ่รู้ ตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ เรียนวิชาต่างๆ แต่หลงในกลอุบายของอาจารย์ จึงทำให้กลายเป็นโจร จนอกุศลจิตเข้าครอบงำในจิตใจ เห็นการฆ่าฟันเป็นเรื่องปกติ เพียงเพื่อใช้เป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา เมื่อพระพุทธองค์ทรงโปรด องคุลีมาร จึงเข้าใจความเป็นไปในหลักธรรมและขอบวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา แต่ก็ได้รับความทรมานจากแรงกรรม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จากผู้สูญเสียต่างๆ มีทั้งการทำร้ายร่างกาย เอาก้อนหินขว้างปา แต่ท่านก็ยังอดทน มานะ สงบนิ่ง พระพุทธองค์ทรงตรัสกับองคุลีมารว่า สิ่งที่องคุลีมารได้รับในตอนนี้ ยังไม่เท่ากับเศษเสี้ยวของกรรมที่จะต้องชดใช้ และได้รับในนรกอเวจี เนื่องจากกรรมที่ท่านได้กระทำเอาไว้ช่างมากมายแท้จริง เมื่อท่านสงบสติ เจริญกรรมฐาน ก็เห็นภาพนิมิตรจากเจ้ากรรมนายเวรต่างๆ แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อ และพยายาม ด้วยความอุตสาหะ และอดทน จนกระทั่งบรรลุโสดาบัน เป็นพระอรหันต์ หลุดจากบ่วงกรรม ไม่บังเกิดอีกต่อไป จนตอนท้ายพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ท่านได้สรุปไว้ว่า ขันติธรรม หรือความอดทน เป็นธรรมะที่ทำให้คนธรรมดา บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ .....ความอดทน ทำให้อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ดุจขุนเขา ราบเป็นหน้ากลองได้...
     ช่องใจใส ใจสบาย ผมไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนรายการทุกเดือนหรือไม่ แต่เข้าใจว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อบรรยายธรรมเป็นช่วงๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพียงแต่ในช่วงนี้ จะมีการบรรยายธรรม 3 เรื่องครับ
     เรื่องแรก เป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อ อิทธิบาท 4 กับการทำงาน โดยพระพรหมคุณากรณ์ เป็นการบรรยายที่แสดงให้เห็นว่า ฉันทะ วิระยะ จิตตะ วิมังสา นำมาใช้กับการทำงานให้สำเร็จได้อย่างไร ท่านได้อธิบายความหมายของแต่ละคำ และการนำไปใช้ และท้ายที่สุดท่านได้สรุปว่า ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ เป็นการใช้จิตในการเข้าถึง ส่วนวิมังสา เป็นการใช้ปัญญาในการเข้าถึง
     เรื่องที่สองคือเรื่อง ขันติธรรม ตามที่ได้นำเสนอไว้แล้วข้างต้น
     เรื่องที่สาม เป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง มหาราชผู้ทรงธรรม โดยพระมหาประดิษฐ์ จิตตสังวโร เป็นการอธิบายเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ปัจจุบันกับพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องราวการสนทนาธรรม และการค้ำจุนพระพุทธศาสนาของในหลวง ตั้งแต่ในอดีดมาจนถึงปัจจุบัน
     รายการบรรยายธรรมนี้ จะสลับกับ เพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมะ เป็นเพลงเย็นๆ ฟังสบายๆ ตอนละ 2 เพลง ผมคุ้นเคยกับการฟังเพลงซะมากกว่าครับ แต่ก็เข้าไม่ถึงเนื้อหาของเพลงครับ
     ผมขอกล่าวคำขอบคุณแด่อาจารย์หมอสมบูรณ์ และคุณแนนครับ ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสฟังการบรรยายธรรม ทั้ง สามเรื่อง ซึ่งเป็นการใช้เวลาบนฟ้าอย่างมีคุณค่าต่อจิตใจ แม้ผมจะเข้าไม่ถึง และเป็นบัวใต้คอนกรีตก็ตาม