ไหว้ป๊า

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 3 ปี ที่อาป๊าจากไป 

ตอนที่ท่านจากไปใหม่ๆ มีคนที่ทำพิธีต่างๆบอกว่ารูปภาพของอาป๊าบนหิ้ง เมื่อครบ 3 ปี จะต้องขยับสูงขึ้น 

แต่พอครบรอบ 3 ปี ถามดู ทราบว่า วันที่ไหว้ครบรอบ 3 ปี เสร็จแล้ว 

ให้ขยับรูปภาพ แล้ว ไหว้ด้วยขนมบัวลอยแดง และส้ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้สูงอายุความเห็น (1)

ครบสามปีเร็วนะคะ