การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพฤหัสบดี/10/ต.ค./2562)

   สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมรรัตน์ ใจกล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่หกสิบห้าของการฝึกประสบการณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

   เวลา 08.26 น.เดินทางออกจากหอพักมายังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงเพื่อดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในช่วงเช้านี้ดิฉันยังไม่ได้รับมอบหมายงานอะไรจากทางองค์การบริหารส่วนตำบล ดิฉันและเพื่อนๆเลยทำงานของทางมหาลัยที่สั่งไว้ต่อจากเมื่อวาน และตรวจเช็คตัวโครงการที่ดิฉันได้ทำไป ได้เอาเอกสารออกมาเรียง

   เวลา 13.00 น. หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยก็ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อ ในช่วงบ่ายนี้ดิฉันก็ยังไม่ได้รับหน้าอะไรจากพี่ๆทางองค์การบริหารส่วนตำบล ดิฉันและนางสาวกมลชนก คงม่วงหมู่ ก็ได้รับงานจากเพื่อนให้ถ่ายรูปที่ค้างไว้วจากเมื่อวาน ถ่ายรูปของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านมา

   เวลา 15.00 น. ดิฉัน นางสาวอมรรัตน์ ใจกล้า นางสาวฐิติรัตน์ ชีพดำรงธรรม และนางสาวกมลชนก คงม่วงหมู่ ได้ออกไปธนาคารกับพี่วรรณ (กองคลัง) พี่แป๊ะ (ขับรถ) เพื่อนำเงินไปฝากที่ธนาคารกรุงไทย เอาเอกสารไปส่งที่ธนคาร ธกส. และไปส่งเอกสารที่อำเภอ

    วันที่หกสิบห้าผ่านไปกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันนี้ได้มีการทำงานที่ทางมหาลัยให้ทำและได้ทำการจัดเรียงข้อมูลที่เราฝึก ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการไปส่งเอกสาร ประสบการณ์ทั้งหมด สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(วันจันทร์/08/2562)ความเห็น (0)