ชีวีเปรียบเรือ

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@ ชีวีเปรียบเรือ น้ำเกื้อพยุง
ดุจธรรมนำมุ่ง ปรับปรุงกายใจ

@ สติปัญญา มรรคาไสว
ประดุจคุมใบ แล่นไกลสู่สรวง

กลอนสี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)