ค้นหาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ มมร


  1. ค้นหาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ม.ต่างๆ และ 2.คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ3. ตรวจสอบข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

1.ค้นหาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ แบบ open ไม่ต้องสมัครสมาชิก สืบค้น ค้นหาวิทยานิพนธ์ เพื่อการศึกษาเท่านั้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์ภาษาไทย (จำนวน 1,391 ชื่อ) URL : http://bit.ly/CUIRTheEduAdmint...
ฐานข้อมูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://library.car.chula.ac.th/screens/mainmenu_tha.html

หาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.thapra.lib.su.ac.th...
ชื่อวิทยานิพนธ์ ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศิลปากร คลิ๊กที่ชื่อไฟล์>>>

20200611215427.docx

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
หรือ 
http://library.cmu.ac.th/digit...

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
http://opac.lib.buu.ac.th/opac/index.html

มหาวิทยาลัยมหิดล งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ฯ https://stang.sc.mahidol.ac.th/
- สืบค้นวิทยานิพนธ์จากระบบ Mahidol Library Catalog
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลังปัญญา
http://kb.psu.ac.th/psukb/

ม.ราชภัฏราชนครินทร์
http://thesis.rru.ac.th/search

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย thailis (หากดาวน์โหลดต้องสมัครสมาชิก)
https://dcms.thailis.or.th/dcm...


https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปเว็บนี้เลือกวิทยานิพนธ์ ป.เอก
https://library.msu.ac.th/th/
เลือกคลิ๊กที่วิทยานิพนธ์ แล้วเลือกประเภท เช่น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ป.เอก เช่นพิมพ์คำค้นหาว่า รูปแบบ จะพบ
http://202.28.32.94/search/X?S...

านข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://library.tu.ac.th/th/e-thesis

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php  เลือกหน้าต่อไปด้านล่าง
หรือ http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php?countpage=1

สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php?countpage=11

มรภ.ธนบุรี http://cms.dru.ac.th/jspui/

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มรภ.สกลนคร
https://gsmis.snru.ac.th/e-thesis/

ศูนย์ข้อมูลวิจัย วช. https://dric.nrct.go.th/Index

ฐานข้อมูลสารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
http://www.northbkk.ac.th/gs/thesis.php

ห้องสมุด มศว SWU Discovery
http://lib.swu.ac.th/NewUITH/index.php/services/general-services/swu-discovery

งานวิจัยต่างประเทศ PRO QUEST https://search.proquest.com/pqdtglobal/index?accountid=46528
http://search.ndltd.org/

2. คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ/หรือสารนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2560

000เอกสาร PDF >>> 20200513113323.pdf

(คลิ๊กที่แถบสี)

คู่มือดุษฎีนิพนธ์ มมร ฉบับปี 2560 ล่าสุด ดาวน์โหลดคลิ๊กแถบสีด้านบน


3. ตรวจสอบข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ออนไลน์

https://thanundon.soc.go.th/Ho...

ค้นหาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และวิธีล็อกหน้าจอ Samsung ๋J7

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาพัฒนาสังคม

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจบุรี

http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/532

บทบาทของพระสงฆ์ กับการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาพระครูปลัดสมพร

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/9282/1/375572.pdf

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแก้วฟ้าจุฬามณีกรุงเทพมหานคร (การพัฒนาสังคม)

http://oldweb.mcu.ac.th/userfiles/file/thesis/Social-Development/56-2-16-027.pdf

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี(การพัฒนาสังคม)

http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=1638

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดกก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (การพัฒนาสังคม)

http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=1633

บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาสังคมในจังหวัด สมุทรปราการ(การพัฒนาสังคม)

http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=1635

โรงเรียนสุจริต โรงเรียนวัดตุ๊กตา

ต้นกล้าความดี

เกมการศึกษาโรงเรียนวัดเขมาฯ

หมายเลขบันทึก: 669728เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2019 17:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มีนาคม 2021 14:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี