การสอนเรื่องเวลากับนักเรียนแผนการเรียน 2 ภาษา กับความพร้อมของผู้เรียนระดับชั้น ป.2 นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก การใช้ศัพท์และประโยคยังคงมีปัญหาอญุ่ตลอด ดังนั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีการง่าย ต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนเสียก่อนกับการรับรู้ของแต่ละคน การท่องศัพท์ เป็นสิ่งสำคัญกับการสอน เรื่องที่สำคัญต่อมา การใช้ เทคนิคการเรียนตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยจะได้พูดคุยกันต่อไป