GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บุญกิริยาวัตถุ 10

เมื่อวานได้ท่องอินเตอร์เนตเกี่ยวกับธรรมะที่จะสอนใจ เลยได้มา 1 หัวข้อธรรม คือ เรื่องของบุญกิริยาวัตถุ 10 ประกอบไปด้วย

1. การให้ทาน

2. การรักษาศีล

3. การเจริญภาวนา

4. การอ่อนน้อมถ่มตน

5. การช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ

6. การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา

7. การอนุโมทนาส่วนบุญ

8. การฟังธรรม

9. การแสดงธรรม

10. การทำความเห็นให้ถูกต้องเหมาะสม

สำหรับบุญจากการทำบุญนั้นมากน้อยเพียงใดมีเกณฑ์ 3 ประการคือ

1. ผู้รับต้องเป็นผู้มีศีล

2. วัตถุสิ่งของต้องบริสุทธิ์

3.ผู้ให้ต้องมีศีลธรรม มีเจตนาเป็นบุญกุศลในการทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 66904
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

และโยงไปถึงว่า ถ้าจะกราบไหว้ใครสักคนหนึ่ง คนๆนั้นควรมีทั้งศีลและธรรม...ใช่ไหม

อีกอย่างหนึ่ง ถ้าจะให้ ให้แก่ภิกษุที่มีศีลบริสุทธิ์ ดีกว่าให้แก่ภิกษุที่มีศีลด่างพร้อย ให้แก่ภิกษุที่มีศีลด่างพร้อย ดีกว่าสามเณรที่มีศีลบริสุทธิ์ ให้แก่สามเณรที่มีศีลบริสุทธิ์ดีกว่าสามเณรที่มีศีลด่างพร้อย ให้แก่สามเณรที่มีศีลด่างพร้อยดีกว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มีศีลบริสุทธิ์ ให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่มีศีลบริสุทธิ์ดีกว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มีศีลด่างพร้อย ให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่มีศีลด่างพร้อยดีกว่าปุถุชน เจ้าขา