มายแมพยุค5G ภาพเล่าเรื่อง

การที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่เสมอทำให้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ สิ่งดีๆสู่ชีวิต แล้วนำไปบอกต่อสร้างเครือข่ายขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทำแผนธุระกิจของตนเองแผนธุรกิจ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก หากรับความรู้แล้วลงมือปฎิบัติ

        เริ่มเรียนรู้เรื่องแผนธุรกิจชุมชนเมื่อ2560 ในครั้งนั้นเมื่อฟังคำว่าแผนธุรกิจก็นึกต้านอยู่ในใจ เพราะคำว่าธุรกิจดูเหมือนไม่

สอดคล้องกับงาน อาสาพัฒนาที่ทำอยู่  เพราะยังเชื่อในชุดข้อมูลเดิมๆของตนเองว่า ธุรกิจต้องใช้ตามหลัก 

4 m ทั้งคน Man เงิน Money ทั้งวัสดุMetcril ทั้งวิธีปฎิบัติ Method พวกนี้ล้วนต้องใช้เงินเป็นการลงทุนทั้งสิ้น.....

      .แต่ด้วยความศรัทธาในตัววิทยากร ทั้งคุณ ณรงค์ คงมาก และอาจารย์ ทรรศิน สุขโต เป็นบุคคลที่ผู้ผู้เขียนชื่นชมและติดตาม

อยู่อย่างตลอด จึงได้เข้าร่วมเวที  จึงเห็นความแตกต่างในแผนธุรกิจ กับแผนธุรกิจชุมชน CBMC( Community Business Model

Canvas) และได้รู้จักเครื่องมือในการประเมินความเข้มแข็งของการทำแผนธุรกิจชุมชนตามหลัก KSNB (Knowledge Skill 

Netwrking Business) ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในชุมชน ทุกคนสามารถทำแผนธุรกิจของตนเองได้ ยิ่งเมื่อมีโอกาสเข้าร่วมเวทีแลก

เปลี่ยนกับพื้นทำแผนธุรกิจ 119 พื้นที่ทั่วประเทศ  ก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น การที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่เสมอทำให้พบเห็นสิ่ง

ใหม่ๆ สิ่งดีๆสู่ชีวิต แล้วนำไปบอกต่อสร้างเครือข่ายขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทำแผนธุระกิจของตนเอง

     แผนธุรกิจ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก หากรับความรู้แล้วลงมือปฎิบัติก็จะพบทางสว่างในการทำธุรกิจของชุมชน ในการเข้าประชุมครั้ง

นี้ ได้พบเห็นการทำมายแมพรูปคนเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งได้พบเห็นครั้งแรกก็ประทับใจ  รู้สึกขอบคุณตัวเอง

ที่ได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา.....

บ้านวอญ่า ยี่สิบกันยา หกศูนย์
 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (1)

มายด์แมพคือแผนภูมิที่มีภาพ ข้อความ(ตัวอักษร)และเสียงของผู้บรรยาย จะถ่ายทอดเนื้อหามีประสิทธิภาพผู้รับในระดับที่ลมาธิที่หลากหลาย