โรงเรียนวัดลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม


โรงเรียนวัดลำเหย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๖ ในที่ธรณีสงฆ์วัดลำเหยพ.ศ.๒๕๑๐ พระอธิการผิน สุคนโท เจ้าอาวาสวัดลำเหย คณะครู กรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท ซื้อที่ดินจำนวน ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๖๓ ตารางวา และได้ย้ายโรงเรียนจากในบริเวณวัดลำเหยมาตั้งอยู่ยังที่ดินปัจจุบัน ๔ ๑๘/๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๐ อาคาแบบ ๐๐๓ อาครถาวร งบประมาณจากต้นสังกัด ราคา ๓๖๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ.๒๕๑๔ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ข ขนาด ๕ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ราคา ๒๐๐,๐๐๐บาท โดยงบประมาณทางราชการ พ.ศ.๒๕๑๘ สร้างโรงฝึกงาน จำนวน ๑ หลัง ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๑ เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๑ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ พ.ศ.๒๕๒๓ โอนโรงเรียนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระทรวงมหาดไทยไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๒๕ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก ขนาด ๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ราคา ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท`

โดยงบประมาณทางราชการพ.ศ.๒๕๓๕ เปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๙ สร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ ขนาด ๔ ห้องเรียนจำนวน ๑ หลังราคา๑,๘๕๑,๕๐๐ บาท โดยงบประมาณทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก จำนวน ๒ ห้อง ราคา ๑๖๐,๐๐๐ บาทโดยเงินบริจาค พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ราคา ๓๑๑,๕๐๐ บาท โดยงบประมาณทางราชการ ๑๘๑,๕๐๐ บาท และเงินบริจาค ๑๓๐,๐๐๐ บาท พ.ศ.๒๕๔๓ พระครูนันทสิริคุณ เจ้าอาวาสวัดลำเหย เจ้าคณะตำบลสามง่าม บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ ขนาด ๔ จำนวน ๑ หลัง ราคา ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างคอมพิวเตอร์จำนวน ๒๐ เครื่องและปรับปรุงอาคารสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑หลัง ราคา ๒,๕๓๗,๖๐๐ บาท โดยงบประมาณทางราชการและได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อจัดเป็นห้องเรียน E – Class room เป็นเงิน ๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดร.พระครูปริยธรรมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์บริจาค ๑๗๐,๐๐๐ บาท จัดสร้าง “ซุ้มพระเฉลิมพระเยรติ ๘๕ พรรษา” ขนาดใหญ่ประดับกระจกนอก โดยมีผอ.ชูศักดิ์ ชาญช่าง คณะครู คณะกรรมการสถนศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพร้อมจัดงานฉลอง เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการสนับสนุนชุดเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อการสอนจำนวน ๔๐ ชุดจากท่านายกพะเยาว์ เนี้ยะแก้วและคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนดีศรีตำบล ๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดปรับปรุงชั้นล่างอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ (อาคาร A๖) เป็นห้องประชุมโรงเรียนดีศรีตำบล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อเติมกันสาด Metal Sheet อาคาร ๒ สำหรับจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและอื่นๆและได้รับงบยกระดับความเป็นอยู่ระดับตำบลสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศไต้เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทและโรงเรียนได้ขอบริจาคเพิ่มเติมอีก ๘๕,๐๐๐ บาทสร้างรั้วด้านทิศใต้ตลอดแนว เพื่อป้องกันแก้ปัญหาด้านน้ำท่วมและเสริมภูมิทัศน์อีกด้วย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒,๖๒๐,๗๐๐ บาท สร้างโรงอาหารแบบ ๓๐๐ ที่นั่งพร้อมอุปกรณ์`

หมายเลขบันทึก: 668193เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2019 02:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กันยายน 2019 02:25 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี